main

dr Đoko Tripković, naučni savetnik

Školovanje

Filozofski fakultet u Beogradu, Grupa za istoriju, 1974.

Magistarska teza

Francuska i evakuacija srpske vojske iz Albanije 1915, Filozofski fakultet u Beogradu, 1980.

Doktorska teza

Unutrašnjepolitički razvitak Jugoslavije i Velika Britanija 1945–1948, Filozofski fakultet u Beogradu, 1988

Oblast naučnog interesovanja

Odnosi Jugoslavije sa velikim silama; uticaj spoljnih činilaca na zbivanja u Jugoslaviji i na Balkanu u 20. veku, Srbija u Prvom svetskom ratu.

Bibliografija

 

Odabrane monografije

Iskušenja jedne mladosti, Beograd 1988.
Prilike u Jugoslaviji i Velika Britanija 1945–1948, Beograd 1990.
Beograd pod bombama, Beograd 1999.
Srpska ratna drama, Beograd 2001.


Nazad