Сарадници

- 25 стално запослених (22 у научном сектору, 3 у администрацији)

Научни сектор:

- 17 доктора (6 научних саветника, 2 виша научна сарадника, 6 научна сарадника)

- 4 магистара

- 1 докторант