Пројекти

Пројектном организацијом Институт за савремену историју додаје колективни квалитет истраживачком доприносу својих сарадника. Институт тренутно спроводи два основна пројекта које подржава Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије, као и низ додатних пројеката.

Актуелни пројекти

- Српско друштво у југословенској држави у 20. веку; Измећу демократије и диктатуре Руководилац: др Коста Николић

- Конфликти и кризе: сарадња и развој у Србији и региону у 19. и 20. веку; Руководилац Проф. др Момчило Павловић

Додатни пројекти

- Југословенска криза

- Скривана историја

- Промоција и популаризиција науке

- Историја здравства и здравствене културе

- Културно-историјска баштина југа Србијe


Недавно завршени пројекти (2006-2010)

- Косовско питање у југословенском и глобалном контексту у 20. веку. Руководилац: Проф. др Момчило Павловић

- (Не)успешна интеграција - (не)довршена модернизација: Међународни положај и унутрашњи развој Србије и Југославије 1921-1991. година. Руководилац: др Коста Николић

Реализовани пројекти 2001-2005.

- Српски народ у ИИ светском рату - европски оквири идеолошких подела и репресије

- Српска и југословенска историографија у време кризе и распада Југославије 1980-2000.

- Србија, Југославија и велике силе у 20. веку


- Историја српских (југословенских) државних институција и знаменитих личности у XX веку