Научни програм

Мисија

ИСИ је водећа национална установа у области савремене историје и историографије на Балкану, формиран као институција која окупља научне раднике, истраживаче експерте за поједине сегменте из историје Србије и Југославије али и за размену идеја, знања и истраживачких резултата. ИСИ својом активношћу унапређује знање о прошлости али и креира критичку историјску свест о наслеђу 20. века, које је обликовало стварност у којој живимо. Зато ИСИ промовише нове моделе знања у српској историографији, стварајући предуслове за рационалније спознаје о прошлости. Научноистраживачку улогу ИСИ остварује преко пројеката и програма који обухватају проучавање историјских процеса, догађаја, личности и појава.

Циљеви

ИСИ тежи да постављањем високих научних стандарда постане лидер у овом делу Европе. Јачање стручног утицаја у српском друштву ИСИ реализује развојем стручног потенцијала својих сарадника, којима це кроз интензивирање међународне сарадње бити доступна светска стручна знања. Стално се унапређују партнерски односи са свим институцијама и појединцима који доприносе развоју историјских наука. Сарадници Института биће посвећени побољшавању стручних потенцијала кроз научне и стручне радове, издавање часописа Историја 20.векаи других стручних и научних публикација. Стратегија ИСИ усмерена је ка достизању нивоа центра научне изврсности.

Активности

Институт тренутно спроводи два пројекта које финансира Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије, као и низ додатних пројеката.Осим пројеката, ИСИ ће се у наредном периоду бавити стварањем електронског часописа, омогућавајући адекватну видљивост научним резултатима до којих његови сарадници долазе. Активности ИСИ усмерене су ка размени знања и његовој популаризацији, са циљем да то знање постане део српске и светске културне баштине. ИСИ је посвећен давању подршке научноистраживачком раду у области историје. Подстичу се истраживања у локалним срединама кроз научне и методолошке семинаре и донације издања Института локалним архивским и музејским установама. Ствара се мрежа знања компатибилног са образовним стандардима ЕУ кроз сарадњу са сродним институцијама у организацији домаћих и међународних конференција, конгреса, семинара, научних и стручних састанака из области историје, наставе историје и историографије 20. века.