Часопис

Током своје историје, ИСИ је остварио богату издавачку делатност објављујући монографије, тематске зборнике, зборнике грађе, периодичне публикације, хронологије и библиографије. Публикације излазе у пет библиотека: (1) Студије и монографије, (2) Посебна издања, (3) Скривана историја, (4) Зборници радова, (5) Документа. Међу периодичним публикацијама посебно место припада референтном часопису Историја 20. века који се развио из истоимене периодичне публикације чији је први број објављен 1959, у циљу подстицања изучавања савремене историје. У садашњем облику часопис континуирано излази од 1983. године. До 2009. је излазио два пута, а од 2010. излази три пута годишње


1/2013 2/2013

 

1/2012 2/2012 3/20121/2011 2/2011 3/2011

      

1/2010 2/2010 3/2010


  1/2009 2/2009

 

1/2008 2/2008

 

1/2007 2/2007

 

1/2006 2/2006

 

1/2005 2/2005Издавачка делатност

- ИЗДАЊА 2013

Срђан Цветковић, Између српа и чекића 3. Облици отпора комунистичком режиму у Србији 19441991Две половине сећања. Партизански дневници као извор за историју Другог светског рата,приредили: Данило Шаренац и Ивана Пантелић

 

Момчило Павловић, Предраг Ј. Марковић, Од радничког савеза до Савеза самосталних синдиката Србије 19032013Новинарска и дипломатска висока школа у Београду 19481953, приредио: Драгомир Бонџић


 

Ивана Добривојевић, Село и град. Трансформација аграрног друштва Србије 19451955


 

- ИЗДАЊА 2012


Ђоко Трипковић, ЈугославијаСССР 19561971Предраг Ј. Марковић, Чедомир Антић, Данило Шаренац, Корак испред времена  125 година Сименса у СрбијиПредраг Ј. Марковић, Лишће и прашина  историографски есејиРатомир Миликић, Југославија и Савет Европе 19802003. Југославија и Парламентарна скупштина Савета Европе од Титове смрти до нове државеКосово и Метохија – Век важних догађаја 19122012  приредили: Момчило Павловић, Драгомир Бонџић, Миомир Гаталовић, Ивана Пантелић, Горан Антонић, Ратомир Миликић


 

Никола Жутић, Ђуро Виловић. Од жупника до четникаБојан Б. Димитријевић, The royalist resistance in the north-western Serbia 19411945Рат у Словенији  Документа Председништва СФРЈ 2 – jунjул 1991 – приредили: Коста Николић, Владимир ПетровићИван М. Бецић, Министарство финансија Краљевине Југославије 1918-1941Delfa Иванић, Успомене – приредила Јасмина МилановићБора Драгашевић, Стопама предака - АутобиографијаГоран Милорадовић, Лепота под надзором  Совјетски културни утицаји у Југославији 19451955

 

Бојан Б. Димитријевић, Милан Мицевски, Предраг Миладиновић, Краљевско ваздухопловство 19181944

 

27. март 1941  70 година касније – уредници: Момчило Павловић, Ивана Пантелић

 

Срђан Цветковић, Немања Девић, Жртве у Зајечарском округу после 12. септембра 1944

 

Владимир Ивановић, Geburtstag пишеш нормално  Југословенски гастарбајтери у Аустрији и СР Немачкој

 

Драган Богетић, Југословенско-амерички односи 19611971

 

Бојан Б. Димитријевић, Југословенско ратно ваздухопловство 19421992

 

 ИЗДАЊА 2011

 

Драгомир Бонџић, Мисао без пасоша  Међународна сарадња Београдског универзитета 19451960

 

Коста Николић, The Serbian political emigration in Western Europe 19451956

 

Косово и Метохија  Хронологија 19122010 – pприредили: Момчило Павловић, Драгомир Бонџић, Миомир Гаталовић, Ивана Пантелић, Горан Антонић, Ратомир Миликић


Српске политичке елите и Венс-Овенов план II  Стенографске белешке са заседања Народне скупштине Републике Српске – приредио Владимир Петровић

 

Бојан Б. Димитријевић, Војска Недићеве Србије

 

Коста Чавошки, Устав као средство агитације и пропаганде

 

Љубомир Ж. Петровић, Историја српског стрељаштва

 

Коста Николић, Срђан Цветковић, Рађање јеретика

 

Од мира до рата  Документа Председништва СФРЈ јануармарт 1991 – приредили: Коста Николић, Владимир Петровић

 

Срђан Цветковић, Између српа и чекића 2  Политичка репресија у Србији 19531985

 

Босна и Херцеговина у време распада СФРЈ 19901992  тематска збирка докумената – приредио Коста Николић


Бојан Б. Димитријевић, Драган Савић, Оклопне јединице на југословенском ратишту 19411945Бојан Б. Димитријевић, Борна кола Југословенске војске 19181941

 

Коста Николић, Срђан Цветковић, Ђоко Трипковић, Бела књига 1984  OОбрачун са културном контрареволуцијом у СФРЈ

 

Ивана Пантелић, Партизанке као грађанке

 

 

БЕЛОМИГРАЦИЈА У ЈУГОСЛАВИЈИ 1918-1941 ТОМ I

БЕЛОМИГРАЦИЈА У ЈУГОСЛАВИЈИ 1918-1941 ТОМ II

НОВА СТРАТЕГИЈА СПОЉНЕ ПОЛИТИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ 1956-1961

ЈУГОСЛОВЕНСКО РАТНО ВАЗДУХОПЛОВСТВО 1942-1992

ЈУГОИСТОЧНА СРБИЈА (1878-1918)

"НИКО НЕ СМЕ ДА ВАС БИЈЕ"

СРБИЈА(ЈУГОСЛАВИЈА) 1945-2005

ИЗМЕЂУ СРПА И ЧЕКИЋА

ДРЖАВНА РЕПРЕСИЈА У ДОБА ДИКТАТУРЕ КРАЉА АЛЕКСАНДРА 1929-1935

КОСТА МИЛОВАНОВИЋ, ПЕЋАНАЦ

ТИТО ГОВОРИ ШТО НАРОД МИСЛИ

MUSEUM

ЖУПСКИ ЗБОРНИК

ДАНИЛО ГРЕГОРИЋ 25. MAРT 1941.

ЛИБЕРАЛИЗАМ И СРБИ

НЕВИДЉИВИ ГЕТО

ИСТОРИЈА МЕДИЦИНЕ, ФАРМАЦИЈЕ И НАРОДНЕ МЕДИЦИНЕ

ПОМЕНИК

ЗА ТИТА ИЛИ ЗА КРАЉА

ТРСТЕНИК И ОКОЛИНА У ПРВОМ СВЕТСКОМ РАТУ

ЈУГОСЛАВИЈА СТУПА НА БЛИСКИ ИСТОК

ВЛАДЕ КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ У ДРУГОМ СВЕТСКОМ РАТУ

ИСТИНА ПОД КЉУЧЕМ

ФРАНЦУСКА И КРАЉЕВИНА СРБА, ХРВАТА И СЛОВЕНАЦА

ЈЕВРЕЈИ И АНТИСЕМИТИЗАМ У КРАЉЕВИНИ ЈУГОСЛАВИЈИ 1918-1941

ИСТОРИЈА ГРАЂАНСКИХ СТРАНАКА У ЈУГОСЛАВИЈИ

ДОКУМЕНТИ ЦИА O ЈУГОСЛАВИЈИ 1948-1983

 

ИВАНА ПАНТЕЛИЋ, ПАРТИЗАНКЕ КАО ГРАЂАНКЕ

.БОЈАН ДИМИТРИЈЕВИЋ, ЈОВИЦА ДРАГАНИЋ, ВАЗДУШНИ РАТ НАД СРБИЈОМ 1999.

КОСТА НИКОЛИЋ, СРЂАН ЦВЕТКОВИЋ, ЂОКО ТРИПКОВИЋ, БЕЛА КЊИГА

ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЋ, СРПСКЕ ПОЛИТИЧКЕ ЕЛИТЕ И ВЕНС-ОВЕНОВ ПЛАН

ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЋ, ТИТОВА ЛИЧНА ДИПЛОМАТИЈА

МИОМИР ГАТАЛОВИЋ, ДАРОВАНА СЛОБОДА

ДРАГОМИР БОНЏИЋ, УНИВЕРЗИТЕТ У СОЦИЈАЛИЗМУ

СРЂАН ЦВЕТКОВИЋ ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ

КОСТА НИКОЛИЋ ИТАЛИЈАНСКА ВОЈСКА И ЧЕТНИЦИ У ДРУГОМ СВЕТСКОМ РАТУ 1941-1943

ЉУБОМИР Ж. ПЕТРОВИЋ ЈУГОСЛОВЕНСКО МЕЂУРАТНО ДРУШТВО У МРЕЖИ ВЛАСТИ

МОМЧИЛО ПАВЛОВИЋ РОТАРИ КЛУБ СУБОТИЦА

СЛОБОДАН МИЛОШЕВИЋ: ПУТ КА ВЛАСТИ, ОСМА СЕДНИЦА ЦК СКС

ДРАГАН БОГЕТИЋ, БОЈАН ДИМИТРИЈЕВИЋ, БТРШЋАНСКА КРИЗА 1945-1954

ВЛАДИМИР ИВАНОВИЋ, ЈУГОСЛАВИЈА И СР НЕМАЧКА

БОЈАН ДИМИТРИЈЕВИЋ, МОДЕРНИЗАЦИЈА И ИНТЕРВЕНЦИЈА ЈУГОСЛОВЕНСКЕ ОКЛОПНЕ ЈЕДИНИЦЕ 1945-2006

МОМЧИЛО ПАВЛОВИЋ, КОСТА НИКОЛИЋ, СРЂАН ЦВЕТКОВИЋ, СЛОБОДАН ГАВРИЛОВИЋ, ИСТОРИЈА ДЕМОКРАТСКЕ СТРАНКЕ