ISTORIJA 20. VEKA 

HISTORY OF THE 20TH CENTURY

Časopis Istorija 20. veka u kontinuitetu izlazi od 1983. godine dva puta godišnje. U časopisu se objavljuju radovi iz savremene istorije Srbije, bivše Jugoslavije i Balkana u evropskom i globalnom kontekstu. Radovi su interdisciplinarnog karaktera, bazirani na originalnim arhivskim istraživanjima. Časopis neguje kritičku analizu društvene, kulturne, ekonomske i intelektualne istorije 20. veka, podstiče akademsku debatu i otvoren je za inovativne metodološke pristupe. Svi istraživački članci dostavljeni redakciji prolaze kroz strog proces stručne i naučne provere zasnovan na inicijalnom pregledu u redakciji i dve anonimne spoljne recenzije. Radovi se objavljuju na srpskom (latinicom) i engleskom jeziku i, prema potrebi, na drugim jezicima. Časopis je uvršten na ERIH PLUS listu.

                 Uputstvo za autore i za citiranje               Uređivačka politika

Journal Istorija 20. veka (History of the 20th Century) is continually published biannualy from 1983. Journal considers previously unpublished manuscripts of articles and scholarly contributions whose object is contemporary history of Serbia, former Yugoslavia and the Balkans in European and global context. Articles are expected to be interdisciplinary, based on original archival researches. Journal publishes articles that critically investigate social, cultural, economic and intellectual developments of 20th century. All received manuscripts are a subject to a double-blind external peer review process. In order to be accepted the manuscripts need to be deemed publishable by the editorial board and two anonymous reviewers. Articles are published in Serbian and English, and in other languages should the need arise. Journal is included in ERIH PLUS index. 

               Instruction for authors      Editorial Policy

1/2017

2/2017

1/2016

2/2016

1/2015

2/2015

1/2014

2/2014

1/2013

2/2013

1/2012

2/2012

3/2012

1/2011

2/2011

3/2011

1/2010

2/2010

3/2010

1/2009

2/2009

1/2008

2/2008

1/2007

2/2007

1/2006

2/2006

1/2005

2/2005